INFESTMENT - "Evulsion Of Mortal Birth"

7.50 - 18.50
INFESTMENT - "Evulsion Of Mortal Birth"

INFESTMENT - "Evulsion Of Mortal Birth"

Album vydané v září 2021 na Maggot Stomp records z Kalifornie. Dřevorubecký death metal z Atlanty, těžce uchopitelný nájeb který vzhlíží k prvním deskám Cannibal Corpse, ale hraje si je po svém. Brutálně podlazené kytary, murmur a kousavé bicí. Album vyšlo v září 2021 na Maggot Stomp records z Kalifornie. One man band Justina Stubbse, který působí také v Encoffination, Father Befouled ect

Lumberjack death metal from Atlanta, a hard to grasp foray that looks back to the first Cannibal Corpse records but plays them in its own way. Brutally mean guitars, murmurs and biting drums.
One man band of Justin Stubbs, also in Encoffination, Father Befouled ect The album was released in September 2021 on Maggot Stomp records from California.
https://infestment-maggotstomp.bandcamp.com/album/evulsion-of-mortal-birth